ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Lượt xem: 126

         Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 23/11/2020 tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
        Sáng ngày 17/12/2020 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, Đảng ủy Sở tổ chức triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở. 

Đồng chí Vũ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc, quán triệt chỉ đạo Hội nghị

        Tại Hội nghị, đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối CQ - DN tỉnh đã trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nội dung cơ bản Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối CQ – DN  tỉnh truyền đạt các nội dung của

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị; phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Quang cảnh Hội nghị

       Kết thúc hội nghị, cán bộ, đảng viên làm bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm để đánh giá quá trình tiếp thu, học tập nghị quyết.

                                                                                                 

 
Mai Linh - Văn phòng Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ...