Hội nghị chuyên đề: “Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”: Tầm nhìn và giải pháp
Lượt xem: 1583

Toàn cảnh hội nghị
Tới dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lý Seo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực HĐND, UBND tỉnh, thường trực Đoàn đại biểu QH tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; Lãnh đạo, giảng viên trường Chính trị tỉnh và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu các huyện thành phố có thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh - PCT UBND tỉnh Lào Cai phát  biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Đặng Xuân Thanh - PCT UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có những tác động lớn cả về kinh tế - xã hội và môi trường ở tất cả các cấp độ: toàn cầu, khu vực và trong từng quốc gia, địa phương, trong đó có Lào Cai. Các tác động này mang tính tích cực trong dài hạn nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức trong ngắn hạn và trung hạn. Sự thay đổi nhanh chóng và rộng khắp của cuộc cách mạng công nghiệp lần này đặt các cơ quan quản lý cũng như những doanh nghiệp trước những yêu cầu về nâng cao trình độ quản lý và tốc độ ra quyết định để tận dụng các cơ hội phát triển. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng chính là cơ hội rất quý giá mà Lào Cai phải nhanh chóng đón bắt, tranh thủ để tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


TS Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo,
Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS Nguyễn Thắng - Trung tâm Phân tích và Dự báo - Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam chia sẻ một số nội dung chính, đó là: Phân tích những đặc trưng, những tác động lớn của cuộc cách mạng công nghiệp̣ lần thứ 4 (CMCN 4.0) đến mọi mặt đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và từng địa phương; đặc biệt phân tích cụ thể những thách thức và cơ hội Việt Nam cần nắm bắt và lựa chọn đi đúng hướng, bắt đúng nhịp để tận dụng cơ hội và vượt lên thách; Một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và Hàm ý chính sách.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, xã hội thông tin, kinh tế tri thức và sự chuyển biến trong các chuỗi giá trị toàn cầu đang tạo ra thời cơ mới cho Việt Nam và các nước đang phát triển hội nhập sâu rộng hơn và hiệu quả hơn vào nền kinh tế thế giới. Chính vì thế, người dân Việt Nam, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, lãnh đạo thuộc mọi thành phần kinh tế cần phải có hướng tư duy mới, có kiến thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn để tiếp đón cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông qua Hội nghị, đã nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó tiếp tục nghiên cứu, tự đọc, tự tìm hiểu sâu, tư duy sáng tạo, tìm và lựa chọn giải pháp thích hợp để vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. 

Tuyết Nga - QLCN&TTCN