ĐẢNG ỦY SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Lượt xem: 31

Sáng ngày 29/4, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Vũ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Sở dự, chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Đ/c Vũ Văn Tuấn - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Vũ Văn Tuấn - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã quán triệt yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, vị trí công tác của bản thân để góp phần đưa nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

Đ/c Lại Vũ Hiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt Nghị quyết, nội dung cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Từ đó, vận dụng triển khai thực hiện thực sự có hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2021 và các năm tiếp theo.
Một số hình ảnh tại Hội nghị.

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                Mai Linh - Văn phòng Sở


 
Tin khác
1 2 3 4 5  ...