Khai mạc Huấn luyện Tự vệ năm 2020
Lượt xem: 976

    Tới dự và chỉ đạo có Đồng chí Đại tá Đại tá Đào Đức Sinh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng, Giám đốc sở khoa học và Công nghệ cùng các Đồng chí đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự  các cơ quan thuộc Khối huấn luyện  và  61 cán bộ, chiến sỹ Tự vệ  tham gia huấn luyện Tự vệ năm 2020. 

Đ/c  Đại tá Đại tá Đào Đức Sinh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phát biểu khai mạc Khóa huấn luyện

    Phát biểu khai mạc Khóa huấn luyện Đồng chí Vũ Văn Tuấn Chỉ huy trưởng, Giám đốc sở KH&CN thay mặt cho lãnh đạo Ban Ban chỉ huy Quân sự của khối huấn luyện đã đánh giá cao những kết quả thực hiện trong năm qua của lực lượng tự vệ trong Khối đồng thời giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sỹ tự vệ thực hiện kế hoạch huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – chất lượng – Hiệu quả”  với mục tiêu năm 2020 phấn đấu 100% kết quả huấn luyện đạt yêu cầu trở lên trong đó có trên 75% đến 78% đạt khá và giỏi.

Các Đ/C lãnh đạo các sở, Ban ngành dự lễ Khai mạc

 
    Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc Đồng chí Đại tá Đại tá Đào Đức Sinh,Phó Tham mưu trưởng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận các kết quả đạt được của Cán bộ, chiến sỹ Tự vệ của khối đồng thời quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Tự vệ của khối trong năm 2020. Tại buổi khai mạc lực lượng Tự vệ của các cơ quan đã phát động thi đua giữa các đơn vị trong khối và cùng nhau  giao ước thi đua giữa các đơn vị của khối “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, quyết thắng’’ nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020.

Đ/c Hà Hà Minh Tân, Chính trị viên, Phó Giám đốc sở KH&CN lên lớp giảng các bài giảng chính trị

 
    Ngay sau khi kết thúc buổi khai mạc lực lượng Tự vệ đã được Đồng chí Hà Minh Tân, Chính trị viên, Phó Giám đốc sở KH&CN lên lớp giảng các bài giảng chính trị đã được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phê duyệt nhằm giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sỹ Tự vệ từ đó giúp cho Cán bộ, Chiến sỹ nhận thức đúng đắn vai trò, nhiệm vụ của Lực lượng Tự vệ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng ở địa phương và của đơn vị; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.   

Một số hình ảnh Khai mạc khóa huấn luyện

Quang cảnh Lế khai mạc

Đ/c Vũ Văn Tuấn Giám đốc sở KH&CN phải biểu khai mạc Khóa huấn luyện 

                                                                                                                                                                                                                                Nguyễn Quốc Thắng

                                                                              Tiểu đội trưởng Tự vệ Sở KH&CN