Họp Hội đồng Tư vấn KH&CN duyệt đề cương thuyết minh đề tài ngày 27/11/2020
Lượt xem: 98

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh, tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng, các thành viên chuyên ngành của Đề tài, dự án và đại diện các Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.

              Nội dung: Duyệt Đề cương thuyết minh 04 đề tài thực hiện năm 2021

Chủ nhiệm đề tài Đinh Hồng Linh trình bày tóm tắt đề cương thuyết minh

Đồng chí Đỗ Mình Đức - Phản biện 2, tham gia phát biểu ý kiến tại Hội đồng

                                                 Đồng chí Giàng Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng, kết luận tại cuộc họp


              1. Duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng giải pháp khai thác bền vững nguồn nước karst đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Viện Địa kỹ thuật - Liên hiệp Hội các Khoa học và kỹ thuật Việt Nam là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; ThS. Nguyễn Mạnh Tùng đăng ký làm chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình. Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 85 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

              2. Duyệt Đề cương thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu xây dựng một số mô hình khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Lào Cai”. Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; TS. Vũ Quỳnh Nam đăng ký làm chủ nhiệm đề tài. CN. Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình.Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 83 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

              3. Duyệt Đề cương thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục STEM/STEAM cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới”. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; TS Vũ Thị Bình đăng ký làm chủnhiệm đề tài. TS. Lục Quang Tấn đăng ký làm đồng chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình.Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 85 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

              4. Duyệt Đề cương thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu phát triển dịch vụ logistics hỗ trợ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai”. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; TS. Đinh Hồng Linh đăng ký làm chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình.Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 87 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

 


              
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phòng Quản lý Khoa học