Họp Hội đồng Tư vấn KH&CN duyệt đề cương thuyết minh đề tài ngày 26/11/2020
Lượt xem: 125

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh, tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng, các thành viên chuyên ngành của Đề tài, dự án và đại diện các Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.

              Nội dung: Duyệt Đề cương thuyết minh 02 đề tài thực hiện năm 2021

Đồng chí Giàng Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng, kết luận tại cuộc họp

                     Đồng chí Văn Hữu Tập - Phản biện 1, tham gia ý kiến tại Hội đồng

              1. Duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật vào xử lý môi trường nước ao nuôi kết hợp biện pháp thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Trung tâm môi trường Tài nguyên Miền núi – Đại học Nông lâm Thái Nguyên là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; TS. Trần Hải Đăng đăng ký làm chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình. Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 81 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

              2. Duyệt Đề cương thuyết minh đề tài: “Ứng dụng hệ thống lọc tuần hoàn RAS để xây dựng quy trình kỹ thuật trong nuôi cá hồi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; KS. Nguyễn Duy Triệu đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và KS. Phạm Thị Hoa đăng ký làm đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình.Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 86 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.


              
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phòng Quản lý Khoa học