Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Lượt xem: 124

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cùng 600 cán bộ, đảng viên là trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng, phó trưởng phòng và tương đương, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI có ý nghĩa to lớn, là mốc son đánh dấu sự phát triển của Đảng bộ trên chặng đường phấn đấu hơn nửa thế kỷ qua.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa to lớn đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau đại hội đảng bộ các cấp; góp phần định hướng tư tưởng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tận dụng tối đa thời gian cho việc tiếp thu, nghiên cứu và học tập để thu được kết quả thiết thực, từ đó vận dụng triển khai thực hiện thực sự có hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triệu tập hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình để lấy ý kiến liên hệ, đề xuất của từng cán bộ, đảng viên về các giải pháp thực hiện nhằm triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trên cơ sở đó, bí thư cấp ủy tổng hợp ý kiến, đề xuất lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Mục tiêu, giải pháp 5 năm (2020 - 2025); công tác tổ chức Đại hội; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Để đánh giá chất lượng công tác tổ chức học tập Nghị quyết, hội nghị tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức đánh giá kết quả học tập nghị quyết, tổ chức làm bài ngay sau khi học tập bằng phiếu trắc nghiệm.

Các đại biểu làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm và nộp bài ngay sau khi hội nghị kết thúc.

Sau hội nghị này, bí thư cấp ủy các cấp sẽ trực tiếp chỉ đạo và triển khai việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết tại đơn vị, địa phương nghiêm túc, hiệu quả theo Kế hoạch của Tỉnh ủy; tăng cường đánh giá chất lượng học tập nghị quyết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ; phối hợp, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai học tập và viết thu hoạch sau học tập… để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo: http://www.baolaocai.vn/

dtmlinh-skhcn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...