Đại hội chi bộ Chi cục TCĐLCL Nhiệm kỳ 2015-2017
Đại hội chi bộ Chi cục TCĐLCL Nhiệm kỳ 2015-2017
Doanh nghiệp Lào Cai vinh dự đón nhận giải bạc chất lượng quốc gia năm 2014
Doanh nghiệp Lào Cai vinh dự đón nhận giải bạc chất lượng quốc gia năm 2014
Hoạt động đào tạo về nghiệp vụ đo lường chất lượng trong kinh doanh Gas
Hoạt động đào tạo về nghiệp vụ đo lường chất lượng trong kinh doanh Gas
Hoạt động đào tạo về nghiệp vụ đo lường chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Hoạt động đào tạo về nghiệp vụ đo lường chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Hoạt động Hội thảo về TCĐLCL và TBT
Hoạt động Hội thảo về TCĐLCL và TBT
Hoạt động kiểm định áp kế
Hoạt động kiểm định áp kế
Hoạt động kiểm tra cân vàng..
Hoạt động kiểm tra cân vàng..
Hoạt động kiểm tra hàng đóng gói sẵn
Hoạt động kiểm tra hàng đóng gói sẵn
Hoạt động kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường
Hoạt động kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường
Hoạt động kiểm tra thiết bị điện, điện tử
Hoạt động kiểm tra thiết bị điện, điện tử
Hoạt động kiểm tra thiết bị đo đếm tính tiền Taxi
Hoạt động kiểm tra thiết bị đo đếm tính tiền Taxi
Hoạt động về Giải thưởng chất lượng Quốc gia
Hoạt động về Giải thưởng chất lượng Quốc gia
Kiểm định cân cho các hội kinh doanh tại chợ
Kiểm định cân cho các hội kinh doanh tại chợ
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định máy đo điện tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định máy đo điện tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định Xitec ô tô
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định Xitec ô tô
Kiểm định viên kiểm định cột đo xăng dầu
Kiểm định viên kiểm định cột đo xăng dầu
Kiểm tra hàng hóa lưu thông
Kiểm tra hàng hóa lưu thông
Tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra HTQLCL ISO 90012008
Tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra HTQLCL ISO 90012008
Trang bị cân đối chứng tại các chợ
Trang bị cân đối chứng tại các chợ
 • Đại hội chi bộ Chi cục TCĐLCL Nhiệm kỳ 2015-2017
 • Doanh nghiệp Lào Cai vinh dự đón nhận giải bạc chất lượng quốc gia năm 2014
 • Hoạt động đào tạo về nghiệp vụ đo lường chất lượng trong kinh doanh Gas
 • Hoạt động đào tạo về nghiệp vụ đo lường chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
 • Hoạt động Hội thảo về TCĐLCL và TBT
 • Hoạt động kiểm định áp kế
 • Hoạt động kiểm tra cân vàng..
 • Hoạt động kiểm tra hàng đóng gói sẵn
 • Hoạt động kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Hoạt động kiểm tra thiết bị điện, điện tử
 • Hoạt động kiểm tra thiết bị đo đếm tính tiền Taxi
 • Hoạt động về Giải thưởng chất lượng Quốc gia
 • Kiểm định cân cho các hội kinh doanh tại chợ
 • Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định máy đo điện tim tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
 • Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định Xitec ô tô
 • Kiểm định viên kiểm định cột đo xăng dầu
 • Kiểm tra hàng hóa lưu thông
 • Tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra HTQLCL ISO 90012008
 • Trang bị cân đối chứng tại các chợ

Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 74
 • Trong tuần: 74
 • Tất cả: 4,137,353