Trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
Trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn tại Lào Cai
Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn tại Lào Cai
Đánh giá chứng nhận sản phẩm tại Lào Cai
Đánh giá chứng nhận sản phẩm tại Lào Cai
Lẫy mẫu phân bón tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai
Lẫy mẫu phân bón tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai
Tiến hành giám định thiết bị tại BQL cửa khẩu Lào Cai
Tiến hành giám định thiết bị tại BQL cửa khẩu Lào Cai
Tiến hành giám định thiết bị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Lào Cai
Tiến hành giám định thiết bị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Lào Cai
Tiến hành lấy mẫu phân bón tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai
Tiến hành lấy mẫu phân bón tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai
Đo đánh giá an toàn phòng máy X-quang tại Lào Cai
Đo đánh giá an toàn phòng máy X-quang tại Lào Cai
Đo đánh giá ATBX phòng máy X-quag tại tỉnh Lào Cai
Đo đánh giá ATBX phòng máy X-quag tại tỉnh Lào Cai
Đo điện trở cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lào Cai
Đo điện trở cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lào Cai
Đo điện trở tại Công ty Cổ phần xây dựng Lào Cai
Đo điện trở tại Công ty Cổ phần xây dựng Lào Cai
Kiểm định Taximet hãng Taxi Sapa tại Lào Cai
Kiểm định Taximet hãng Taxi Sapa tại Lào Cai
Kiểm định Taximet tại hãng Taxi Sapa Lào Cai
Kiểm định Taximet tại hãng Taxi Sapa Lào Cai
Kiểm tra máy CT tại tỉnh Lào Cai
Kiểm tra máy CT tại tỉnh Lào Cai
Kiểm tra máy X-quang tại tỉnh Lai Châu
Kiểm tra máy X-quang tại tỉnh Lai Châu
Kiểm tra máy X-quang tại tỉnh Lào Cai
Kiểm tra máy X-quang tại tỉnh Lào Cai
Thiết bị kiểm định công tơ điện tử kiểu 1 pha, 3 pha
Thiết bị kiểm định công tơ điện tử kiểu 1 pha, 3 pha
Phân tích chỉ tiêu Cadimi
Phân tích chỉ tiêu Cadimi
Phân tích chỉ tiêu ẩm
Phân tích chỉ tiêu ẩm
Phân tích chỉ tiêu Biuret
Phân tích chỉ tiêu Biuret
Phân tích chỉ tiêu Kali
Phân tích chỉ tiêu Kali
Phân tích chỉ tiêu Lưu huỳnh
Phân tích chỉ tiêu Lưu huỳnh
Phân tích chỉ tiêu Nitơ
Phân tích chỉ tiêu Nitơ
Phân tích chỉ tiêu phốt pho
Phân tích chỉ tiêu phốt pho
 • Trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
 • Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn tại Lào Cai
 • Đánh giá chứng nhận sản phẩm tại Lào Cai
 • Lẫy mẫu phân bón tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai
 • Tiến hành giám định thiết bị tại BQL cửa khẩu Lào Cai
 • Tiến hành giám định thiết bị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Lào Cai
 • Tiến hành lấy mẫu phân bón tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai
 • Đo đánh giá an toàn phòng máy X-quang tại Lào Cai
 • Đo đánh giá ATBX phòng máy X-quag tại tỉnh Lào Cai
 • Đo điện trở cho Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lào Cai
 • Đo điện trở tại Công ty Cổ phần xây dựng Lào Cai
 • Kiểm định Taximet hãng Taxi Sapa tại Lào Cai
 • Kiểm định Taximet tại hãng Taxi Sapa Lào Cai
 • Kiểm tra máy CT tại tỉnh Lào Cai
 • Kiểm tra máy X-quang tại tỉnh Lai Châu
 • Kiểm tra máy X-quang tại tỉnh Lào Cai
 • Thiết bị kiểm định công tơ điện tử kiểu 1 pha, 3 pha
 • Phân tích chỉ tiêu Cadimi
 • Phân tích chỉ tiêu ẩm
 • Phân tích chỉ tiêu Biuret
 • Phân tích chỉ tiêu Kali
 • Phân tích chỉ tiêu Lưu huỳnh
 • Phân tích chỉ tiêu Nitơ
 • Phân tích chỉ tiêu phốt pho

Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 161
 • Trong tuần: 161
 • Tất cả: 4,137,440