Ra mắt Trang Thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6

Trang thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh có tên miền: http://pbgdpl.laocai.gov.vn được liên kết với Cổng Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các đại biểu ấn nút khai trương Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

 

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung đề nghị trong thời gian tới, Sở Tư pháp – với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh làm tốt vài trò quản lý hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, để Trang thông tin điện tử thực sự là công cụ hữu ích, thiết thực trong việc cung cấp thông tin liên quan đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; đồng thời là kênh thông tin quan trọng đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc trao đổi thông tin, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến về công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời cũng đề nghị các ngành liên quan nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”, vận hành và khai thác hiệu quả Trang thông tin này. Sở Tư pháp cũng như các ngành liên quan cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử PBGDPL đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp./.

hnquyen-skhcn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image