Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh tổ chức ngày 26/2/2021 duyệt thuyết minh đề tài
Lượt xem: 140

Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh, tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng, các thành viên chuyên ngành của Đề tài, dự án và đại diện các Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.
Nội dung: Duyệt Đề cương thuyết minh 02 đề tài, dự án thực hiện năm 2021

Chủ trì cuộc họp Đồng chí Giàng Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng

 

1. Duyệt Đề cương thuyết minh đề tài: “Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống, trồng phát triển cây Sâm Bố chính tại tỉnh Lào Cai”. Cơ quan chủ trì thực hiện là Đại học Thái Nguyên.  Chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Thị Lan Anh. Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 77.7 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.
2. Duyệt Đề cương thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện qui trình nhân giống sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serata Thumb) tại tỉnh Lào Cai”. Cơ quan chủ trì thực hiện là Công ty CP Đầu tư&Phát triển Tài nguyên xanh; Chủ nhiệm đề tài là TS. Trịnh Xuân Thủy. Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 73.9 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.
                                                                                                                                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Anh – Quản lý Khoa học

 
Nguyễn Thị Ngọc Anh – Quản lý Khoa học