Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh tổ chức ngày 10/12/2020 duyệt thuyết minh đề tài
Lượt xem: 216

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh, tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng, các thành viên chuyên ngành của Đề tài, dự án và đại diện các Cơ quan chủ trì đăng ký thực hiện đề tài.

              Nội dung: Duyệt Đề cương thuyết minh 02 đề tài thực hiện năm 2021

 

   

Đồng chí Giàng Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng, kết luận tại cuộc họp


              1. Duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu thực trạng bệnh nhân chết não, xây dựng quy trình lấy tạng từ người cho chết não và tổ chức ghép thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2023”. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; ThS. Phạm Văn Thinh đăng ký làm chủ nhiệm đề tài. GS.TS. Trịnh Hồng Sơn làm đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình. Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 83 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

              2. Duyệt Đề cương thuyết minh đề tài: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phân bón hữu cơ vi sinh học và hữu cơ khoáng, tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chuỗi giá trị mận Tả Van ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai”. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lào Cai là cơ quan đăng ký chủ trì thực hiện; ThS. Vương Tiến Sỹ đăng ký làm chủ nhiệm đề tài. ThS. Cao Thị Hòa Bình đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề cương thuyết minh; các thành viên chuyên ngành, các thành viên Hội đồng tham gia ý kiến. Chủ nhiệm giải trình.Chủ tịch Hội đồng kết luận: Hội đồng Tư vấn KH&CN tỉnh nhất trí thông qua cho triển khai thực hiện, Đề tài được đánh giá đạt 85 điểm. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung đề cương thuyết minh theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và gửi Sở KH&CN thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phòng Quản lý Khoa học