Thông báo về cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và văn kiện đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 69

Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức cuộc thi " tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ". Theo đó, đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân nhân dân trên địa bàn tỉnh, tham gia thi viết bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên cổng TTĐT của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, bao gồm 20 câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra. Nội dung các câu hỏi tập trung vào những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội XIII của Đảng.


Theo Quy chế của Tỉnh ủy, Cuộc thi diễn ra trong 3 đợt: Đợt thi thứ nhất bắt đầu ngay sau khi kết thúc ra chương trình mắt phần mềm ngày 01/3/2021 đến 10h00’ ngày 12/3/2021; Đợt thi thứ hai bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/3/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày 26/3/2021; Đợt thi thứ ba bắt đầu từ 10h00’ ngày 29/3/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày 09/4/2021. 


Mỗi đợt thi sẽ có 20 câu hỏi, trong đó 19 câu hỏi kiến thức và 1 câu hỏi dự đoán. Nội dung thi đợt 1 và đợt 2 gồm các câu hỏi tìm hiểu về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đợt 3 gồm các câu hỏi tìm hiểu về Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Mỗi đợt thi có 7 giải thưởng cho các cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; đối với giải tập thể, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 7 giải thưởng, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. 


Các câu hỏi thi trắc nghiệm tập trung vào nội dung cốt lõi trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nội dung cốt lõi 18 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, một số nội dung khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng  

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Địa chỉ thi Trực tuyến tại đây

 

 
Đức Phạm
Tin khác
1 2 3 4 5  ...