Đẩy mạnh thực hiện cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 23

    Ngày 17/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã ký ban hành văn bản số 1611/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện cấp căn cước công dân.

    Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 20/6/2021 sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn toàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:


    Thực hiện nghiêm Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


    Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội quán triệt, đôn đốc cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và nhân dân tại địa phương mình chưa làm thủ tục cấp CCCD thì khẩn trương đến các điểm cấp CCCD lưu động theo thông báo của lực lượng Công an để thực hiện cấp CCCD. Đề nghị cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện cấp CCCD sau  22h hằng ngày, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và nghiêm túc thực hiện; tuyên truyển, vận động gia đình, người thân và nhân dân tại nơi cư trú đi làm thủ tục cấp CCCD theo thông báo của lực lượng Công an. Trước ngày 20/6/2021, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện cấp CCCD.


    UBND cấp xã tăng cường phối hợp với cơ quan Công an thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền về CCCD qua hệ thống truyền thanh cơ sở vào các khung giờ (sáng, trưa, chiều, tối) trước và trong những ngày Tổ cấp CCCD thực hiện thu nhận hồ sơ tại địa phương (tài liệu do Công an tỉnh cung cấp); Chỉ đạo Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, đoàn thành niên, phụ nữ phối hợp với Cảnh sát khu vực, Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động, mời người dân đến cấp CCCD. Rà  soát,  tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình có người từ đủ 14 tuổi trở lên vắng mặt tại địa phương (đi học tập, lao động tại địa phương khác, đi Trung Quốc lao động làm thuê...) liên lạc với người thân để hướng dẫn đến các điểm cấp CCCD của Công an nơi tạm trú để làm CCCD hoặc về địa phương nơi thường trú để cấp CCCD trước ngày 20/6/2021.


    Công an tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tập trung, huy động mọi nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn làm việc liên tục 24 giờ/ngảy và 7 ngày/tuần để sớm hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phươngtổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.


    Tải về về nội dung văn bản 1611/UBND-NC

ĐỨC PHẠM


Tin khác
1 2 3 4 5  ...