Sở hữu trí tuệ " Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa ra "Biển lớn"
Lượt xem: 11

 

Để thúc đẩy hoạt động đổi mới và sáng tạo, 26/4 hàng năm được chọn là Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Day - IP Day). Năm nay - 2021, WIPO đưa ra chủ đề của IP Day là Sở hữu trí tuệ & Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs): Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường để các quốc gia, tổ chức và cá nhân quan tâm đến IP tập trung nghiên cứu, trao đổi đề xuất các ý tưởng cải thiện, phát triển một (hoặc một vài) lĩnh vực, vấn đề của IP và liên quan đến IP. Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ


ĐỨC PHẠM