Chức năng, nhiệm vụ 
1. Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu phóng xạ môi trường tại địa phương theo tần suất quy định.
2. Thu thập và gửi về Trạm vùng các mẫu môi trường theo quy định và yêu cầu của Trạm vùng
3. Tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá và gửi báo cáo kết quả quan trắc tới Trạm vùng và Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ mỗi tháng một lần, báo cáo kịp thời khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Trạm vùng và Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu.
4. Phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tại tỉnh Lào Cai.
5. Thực hiện việc thu, nộp quản lý và sử dụng kinh phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
6. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.


 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ


 1
 
Đ/C: Lương Kim Tân
 


 
Trưởng trạm
Sinh ngày: 02/9/1968
Quê quán: Hương Nha - Tam Nông - Phú Thọ
Email: lktan-skhcn@laocai.gov.vn
ĐT: 0985.310.127

 
2


Đ/C: Nguyễn Thị Hương Huế 
Viên Chức
Sinh ngày: 04/01/1982
Quê quán: Đoan Hùng - Phú Thọ
Email: nthhue-skhcn@laocai.gov.vn
ĐT: 0912.999.940

Đ/C: Bùi Thị Hoa 
 Viên Chức
Sinh ngày: 14/09/1978
Quê quán: Nghĩa Thịnh - Nghĩa Hưng - Nam Định
Email: bthoa-skhcn@laocai.gov.vn
ĐT: 


Địa chỉ liên hệ:Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 72
  • Tất cả: 4,137,351
Đăng nhập